ul. Rycerska 10  60-346 Poznań tel. 61-8648-826 e-mail: szkola@szkola-ratownictwa.pl

 

Specjalistyczne

Dla kogo:

Jednostki współpracujące z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego w szczególności Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja, oraz WOPR, GOPR, TOPR, PCK i inne wpisane na listę podmiotów współpracujących z PRM. Aktualne listy publikowane są przez Urzędy Wojewódzkie.

Celem tych kursów jest przygotowanie osób biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczych do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej poszkodowanym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W czasie szkolenia trwającego 66 godzin (kurs KPP) omawiane są zagadnienia teoretyczne związane ze stanami zagrożenia życia, sposoby i zasady udzielania pierwszej pomocy.


Program kursu:

- organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne

- Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia

- zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu

- Poszkodowany nieprzytomny

- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa bezprzyrządowa i przyrządowa (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne)

- Zasady defibrylacji poszkodowanego

- Wstrząs

- inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie

- urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skarcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha,

- kręgosłupa, głowy i kończyn

- urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe

- taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, triage, segregacja wstępna, karta udzielonej

- pomocy, logistyka

- udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

- psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

- zajęcia do dyspozycji prowadzących


Czas trwania:

66 godzin w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 36 zajęć praktycznych.


Po kursie:

Kurs zakończony jest egzaminem teoretyczno-praktycznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniem tytułu „ratownika”. Daje on najwyższe uprawnienia dla osób nie mających wykształcenia medycznego (uwaga: nie należy mylić tytułu ratownika z ratownikiem medycznym, który jest uprawniony do wykonywania Medycznych Czynności Ratunkowych)


Cena kursu:

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP): 600 zł/os.

Recertyfikacja do kursu KPP (16 godz.): 200 zł.


Zgłoszenia na kurs:

Tel. 61 864 88 26

szkola@szkola-ratownictwa.pl lub formularz kontaktowy w zakładce kontakt


o nas      kursy i szkolenia      zaufali nam      galeria     kontakt

Cennik cennik.html
  • rok założenia 1975...
  • kursy pierwszej pomocy
  • kursy specjalistyczne
  • seminaria na punkty edukacyjne
1 2 3 4
HTML Slide Show by WOWSlider.com v4.3m